Εταιρική κουλτούρα

Βασικές τιμές επιχείρησης: πελατοκεντρική, ενότητα και συνεργασία, ειλικρινής και αξιόπιστος, πρωτοπόρος και καινοτόμος, επιμονή.

Επιχειρησιακή αποστολή: μια κορυφαία απόδοση, πληρώστε τους φίλους P Plus

Εταιρική φιλοσοφία: ποιότητα επιβίωσης, στην αξιοπιστία της αγοράς, της επιστήμης και της ανάπτυξης, για τη διαχείριση της αποτελεσματικότητας

Επιχειρηματικό όραμα: να γίνουν οι πιο αξιόπιστοι επιχειρηματικοί πελάτες, οι πιο σεβαστές επιχειρήσεις, οι πιο συνεκτικές επιχειρήσεις